زندگانی امام حسین علیه السلام

زبان : فارسی

ناشر : آدینه سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:قمی، عباس - به کوشش:غفورزاده، محمدرضا

تعداد صفحات : 61ص.

موضوعات مرتبط : حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق. - سرگذشت نامه - واقعه کربلا، ۶۱ق.