الخصال

زبان : فارسی، عربی

ناشر : آدینه سبز

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌بابویه، محمد بن علی - مترجم:طرزی، طه

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : اخلاق اسلامی - احادیث شیعه - قرن 4ق.