انقلاب اسلامی از دیدگاه اندیشمندان روس

زبان : فارسی

ناشر : انتشارات بین المللی الهدی

سایر نویسندگان : گردآورنده:رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روسیه

تعداد صفحات : 143ص.

موضوعات مرتبط : انقلاب اسلامی - مقاله‏ها و خطابه‏ها - روشنفکران - روسیه شوروی - نظریه درباره انقلاب اسلامی - ایران - سیاست و حکومت - 1357 -