ایران

زبان : آلمانی

ناشر : انتشارات بین المللی الهدی

سایر نویسندگان : نويسنده:روشکه، آندریا

تعداد صفحات : 217ص.

موضوعات مرتبط : ایران - آثار تاریخی - ایران - سیر و سیاحت - قرن 14