نسبت انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی ( تونس و مصر)

زبان : فارسی

ناشر : انتشارات بین المللی الهدی

سایر نویسندگان : نويسنده:ابراهیمی کیاپی، هادی

تعداد صفحات : 318ص.

موضوعات مرتبط : اسلام - تجدید حیات فکری - بهار عربی، 2010م - ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، 1357 - تاثیر