اسلام هراسی در غرب

زبان : فارسی

ناشر : انتشارات بین المللی الهدی

سایر نویسندگان : نويسنده:دهشیری، محمدرضا

تعداد صفحات : 261ص.

موضوعات مرتبط : اسلام ستیزی - ایالات متحده - اسلام ستیزی - انگلستان - اسلام و غرب - جنگ سرد - جنبه‌های اجتماعی (ت. ج.)