انقلاب در مصر

زبان : فارسی

ناشر : انتشارات بین المللی الهدی

سایر نویسندگان : نويسنده:خسروشاهی، هادی - به کوشش:خسروشاهی، محمود

تعداد صفحات : [287]ص.

موضوعات مرتبط : مصر - سیاست و حکومت - 1981م. - - مصر - تاریخ - اعتراضها،2011م. - ایران - روابط خارجی - مصر