مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(ره )

زبان : فارسی

ناشر : انتشارات بین المللی الهدی

سایر نویسندگان : نويسنده:قاسم، نعیم - مترجم:فکری، مسعود

تعداد صفحات : 278ص.

موضوعات مرتبط : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 - نظریه درباره تفکر نوین - خمینی، روح ‎الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 - نقد و تفسیر - خمینی، روح ‎الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 - نظریه درباره حکومت اسلامی - تفکر نوین - جنبه های مذهبی - اسلام