أدعیة الإمام المهدی

زبان : عربی

ناشر : انتشارات بین المللی الهدی

سایر نویسندگان : نويسنده:احمدی فراز، مهدی

تعداد صفحات : 113ص.

موضوعات مرتبط : محمد بن حسن (عج)، امام دوازدهم، 255ق. - دعاها - دعاها - نقد و تفسیر - دعا - روان شناسی - دعا - تاثیر