آرام بخش دلها در مصیبت و بلاها

زبان : فارسی

ناشر : مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

سایر نویسندگان : نويسنده:شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی - مترجم:واسطی، عبد الحمید

تعداد صفحات : 180ص.

موضوعات مرتبط : احادیث اخلاقی - اخلاق اسلامی - صبر (اخلاق اسلامی)