نگرش سیستمی به دین

زبان : فارسی

ناشر : مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

سایر نویسندگان : نويسنده:واسطی، عبد الحمید

تعداد صفحات : 515ص.

موضوعات مرتبط : اسلام - بررسی و شناخت - اسلام - تحقیق - روش شناسی - اسلام - تجدید حیات فکری - دین ‏-‏ تحقیق ‏-‏ روش شناسی - کلام جدید - نظریه سیستمها - استراتژی