بدایة المبتدي

زبان : فارسی، عربی

ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

سایر نویسندگان : نويسنده:استروشنی، یونس - نويسنده:افضلی تاجیک آبادی، قمر الدین

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : اسلام و آموزش و پرورش - علوم اسلامی - طلاب - زبان عربی - راهنمای آموزشی - زبان عربی - صرف و نحو