جايگاه مردم در نظام سياسی ـ دينی از منظر آيت‌الله نائينی و شهيد صدر

زبان : فارسی

ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

سایر نویسندگان : نويسنده:فاضلی، ميرزاحسين

تعداد صفحات : 207ص.

موضوعات مرتبط : اسلام و دموکراسی - دموکراسی - نایینی، محمد حسین، 1239 - 1315 - نظریه درباره دموکراسی - صدر، محمد باقر، 1931 - 1979م. - نظریه درباره دموکراسی