آشنایی با اصول و روش های ترجمه قرآن (خلاصه کتاب منطق ترجمه قرآن)

زبان : فارسی

ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

سایر نویسندگان : نويسنده:رضایی اصفهانی، محمدعلی

تعداد صفحات : 272ص.

موضوعات مرتبط :