مبانی کلامی اعجاز قرآن

زبان : فارسی

ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

سایر نویسندگان : نويسنده:رضوانی، روح‌الله

تعداد صفحات : 208ص.

موضوعات مرتبط : قرآن - اعجاز