مسئله وحی و پاسخ به شبهات آن

زبان : فارسی

ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

سایر نویسندگان : نويسنده:علوی مهر، حسین

تعداد صفحات : 352ص.

موضوعات مرتبط : وحی و الهام