حاکمیت و حکمرانی در نهج البلاغه

زبان : فارسی

ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

سایر نویسندگان : نويسنده:باباپور گل‌افشانی، محمد مهدی

تعداد صفحات : 296ص.

موضوعات مرتبط :