جمع ميان احکام ظاهری و واقعی

زبان : فارسی

ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

سایر نویسندگان : نويسنده:دانش، محمدعیسی

تعداد صفحات : 200ص.

موضوعات مرتبط : اصول فقه شیعه - مطالعات تطبیقی - اصول فقه شیعه - خمینی، روح ‎الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 - نقد و تفسیر - خویی، ابو القاسم، 1278 - 1371. - نقد و تفسیر - صدر، محمد باقر، 1931 - 1979م. - نقد و تفسیر