اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی رحمه الله

زبان : فارسی

ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

سایر نویسندگان : نويسنده:مقیمی، غلامحسن

تعداد صفحات : 440ص.

موضوعات مرتبط :