مکه و مدینه تصویری از توسعه و نوسازی/ترجمه

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : مترجم:صابری، حسین - نويسنده:کردی، عبیدالله محمدامین

تعداد صفحات : 312ص.

موضوعات مرتبط : زیارتگاههای اسلامی - عربستان سعودی - کعبه - تاریخ