زینب عقیله بنی هاشم

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : نويسنده:رسولی، هاشم

تعداد صفحات : 115ص.

موضوعات مرتبط : زینب (س) بنت علی (ع)، 6 - 62ق. - سرگذشت نامه