المراسم فی الفقه الامامی

زبان : عربی

ناشر : منشورات الحرمين

سایر نویسندگان : نويسنده:سلار دیلمی، حمزه بن عبد العزیز - محقق:بستانی، محمود

تعداد صفحات : 272ص.

موضوعات مرتبط : فقه جعفری - قرن 5ق.

کتاب "المراسم فی الفقه الامامی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲

کتابخانه تخصصی فقه

کتابخانه ای تخصصی با بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب و رساله فقهی

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان