مصیبت نامه ( طبع قدیم)

زبان : فارسی

ناشر : زوار

سایر نویسندگان : نويسنده:عطار، محمد بن ابراهیم - محقق:نورانی وصال، عبدالوهاب

تعداد صفحات : پنجاه و شش، [480]ص.

موضوعات مرتبط : شعر عرفانی - قرن 6ق. - شعر فارسی - قرن 6ق. - منظومه‎های عرفانی - قرن 6ق.