کربلاء الحسین علیه السلام علی لسان الامام الرضا علیه السلام

زبان : عربی

ناشر : واژگان خرد

سایر نویسندگان : نويسنده:مروجی طبسی، محمد جواد - نويسنده:مشهدی، جاسم محمد

تعداد صفحات : 52ص.

موضوعات مرتبط : علی بن موسی (ع)، امام هشتم، 153 - 203ق. - نظریه درباره قرآن - علی بن موسی (ع)، امام هشتم، 153 - 203ق. - نظریه درباره واقعه کربلا - علی بن موسی (ع)، امام هشتم، 153 - 203ق. - احادیث - حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق. - احادیث - حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق. - آرامگاه - زیارت - احادیث - واقعه کربلا، 61ق. - احادیث - احادیث شیعه - قرن 14