چهل حديث براي همسران (مردان)

زبان : عربی، انگلیسی

ناشر : آستان قدس رضوی. معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامی. مدیریت امور زائران غیر ایرانی

سایر نویسندگان : سفارش‌دهنده:مدیریت امور زائرین غیر ایرانی آستان قدس رضوی - نويسنده:الهی خراسانی، محمد - مترجم:رئيسی ستاری، مهسا

تعداد صفحات : 63ص.

موضوعات مرتبط : اربعینات - قرن 14 - احادیث شیعه - قرن 14