هدية الشمس

زبان : عربی

ناشر : آستان قدس رضوی، بنياد پژوهشهای اسلامى

سایر نویسندگان : مترجم:مدیریت امور زائرین غیر ایرانی آستان قدس رضوی - نويسنده:میرزائی، حسین

تعداد صفحات : 24ص.

موضوعات مرتبط : علی بن موسی (ع)، امام هشتم، 153 - 203ق. - داستان - داستانهای مذهبی