اثر سیاق در اختیار قراءات

زبان : فارسی

ناشر : مجمع ذخائر اسلامی

سایر نویسندگان : نويسنده:ستوده نیا، محمد رضا - نويسنده:قاسم‌نژاد، زهرا - نويسنده:شاملی، نصرالله

تعداد صفحات : 559ص.

موضوعات مرتبط : قرآن -- مسائل ادبی - قرآن -- مسائل لغوی - بافت (زبان‌شناسی) -- جنبه‌های قرآنی