اطلاعات در اسلام

زبان : فارسی

ناشر : زمزم هدايت

سایر نویسندگان : نويسنده:رضوان‌طلب، محمدرضا

تعداد صفحات : 224ص.

موضوعات مرتبط : جاسوسی (اسلام) - سیاست اطلاعاتی - جنبه‏های مذهبی - اسلام - نظامهای امنیتی - جنبه‌های مذهبی - اسلام