اطلاعات نظامی در اسلام

زبان : فارسی

ناشر : زمزم هدايت

سایر نویسندگان : نويسنده:مناصره، عبدالله علی سلامه محمد

تعداد صفحات : 256ص.

موضوعات مرتبط : اطلاعات نظامی - کشورهای عربی - جاسوسی (اسلام)