آیین نبرد در عصر پیامبر (ص)

زبان : فارسی

ناشر : زمزم هدايت

سایر نویسندگان : نويسنده:وتر، ضاهر

تعداد صفحات : 175ص.

موضوعات مرتبط : فتوحات اسلامی - فرماندهی (اسلام) - محمد (ص)، پیامبر اسلام، 53 قبل از هجرت - 11ق. - فرماندهی