قوانین و مقررات جنگ و صلح در اسلام

زبان : فارسی

ناشر : زمزم هدايت

سایر نویسندگان : نويسنده:تقی زاده اکبری، علی

تعداد صفحات : 320ص.

موضوعات مرتبط : اسلام - جنبه‏های مذهبی - اسلام و جنگ - اسلام و صلح