عوامل پیروزی و شکست در جنگ

زبان : فارسی

ناشر : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمايندگی ولی فقيه، مرکز تحقيقات اسلامی

سایر نویسندگان : نويسنده:سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نمایندگی ولی فقیه. پژوهشکده تحقیقات اسلامی

تعداد صفحات : 368ص.

موضوعات مرتبط : اسلام و جنگ - جهاد - دفاع مشروع (فقه)