اطلاعات رزمی در جنگهای صدر اسلام

زبان : فارسی

ناشر : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمايندگی ولی فقيه، مرکز تحقيقات اسلامی

سایر نویسندگان : نويسنده:جمعی از نویسندگان

تعداد صفحات : 172ص.

موضوعات مرتبط : اسلام - تاریخ - از آغاز تا 41ق. - غزوات - محمد (ص)، پیامبر اسلام، 53 قبل از هجرت - 11ق.