آشنایی با نظام سیاسی اسلام

زبان : فارسی

ناشر : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمايندگی ولی فقيه، مرکز تحقيقات اسلامی

سایر نویسندگان : نويسنده:نظرپور، مهدی - نويسنده:وفا، جعفر

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط : اسلام و سیاست