احزاب و تشکیلات سیاسی در ایران

زبان : فارسی

ناشر : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد نمايندگی ولی فقيه

سایر نویسندگان : نويسنده:لطیفی پاکده، لطفعلی

تعداد صفحات : 160ص.

موضوعات مرتبط : ایران - سیاست و حکومت - 1320 - 1357 - ایران - سیاست و حکومت - 1358 - - حزبهای سیاسی - ایران