انقلاب اسلامی و انقلابهای جهان

زبان : فارسی

ناشر : معاونت آموزش سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

سایر نویسندگان : نويسنده:جمعی از نویسندگان

تعداد صفحات : 208ص.

موضوعات مرتبط : انقلاب - تاریخ - انقلاب - مطالعات تطبیقی - ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، 1357 - نقد و تفسیر