بررسی تطبیقی جامعه اسلامی و جامعه مدنی

زبان : فارسی

ناشر : زمزم هدايت

سایر نویسندگان : نويسنده:خطیبی کوشکک، محمد

تعداد صفحات : 112ص.

موضوعات مرتبط : اسلام و اجتماع - اسلام و دموکراسی - اسلام و دولت - جامعه مدنی - مطالعات تطبیقی