تاریخ روابط خارجی معاصر ایران

زبان : فارسی

ناشر : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزش های عقيدتی سياسی

سایر نویسندگان : نويسنده:نظرپور، مهدی

تعداد صفحات : 320ص.

موضوعات مرتبط : ایران - روابط خارجی - تاریخ