تاریخ سیاسی معاصر ایران

زبان : فارسی

ناشر : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمايندگی ولی فقيه، مرکز تحقيقات اسلامی

سایر نویسندگان : نويسنده:نظرپور، مهدی

تعداد صفحات : 192ص.

موضوعات مرتبط : ایران - اوضاع اجتماعی - ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ - - ایران - تاریخ - پهلوی، 1304 - 1357 - ایران - تاریخ - قاجاریان، 1193 - 1344ق. - ایران - سیاست و حکومت - قرن 13 - 14ق.