تاریخ و اصول روابط بین الملل

زبان : فارسی

ناشر : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمايندگی ولی فقيه، مرکز تحقيقات اسلامی

سایر نویسندگان : نويسنده:جمالی، حسین

تعداد صفحات : 318ص.

موضوعات مرتبط : روابط بین الملل - تاریخ - روابط بین المللی