سپاه از دیدگاه مقام معظم رهبری

زبان : فارسی

ناشر : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمايندگی ولی فقيه، مرکز تحقيقات اسلامی

سایر نویسندگان : نويسنده:سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نمایندگی ولی فقیه. پژوهشکده تحقیقات اسلامی

تعداد صفحات : 79ص.

موضوعات مرتبط : خامنه‎ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، 1318 - - پیامها و سخنرانیها - خامنه‎ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، 1318 - - نظریه درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی