سیاست خارجی ایران قبل وبعد از انقلاب

زبان : فارسی

ناشر : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزش های عقيدتی سياسی

سایر نویسندگان : نويسنده:پور قلی، محسن

تعداد صفحات : 192ص.

موضوعات مرتبط : ایران - روابط خارجی - قرن 14