مسایل نظامی و استراتژیک معاصر

زبان : فارسی

ناشر : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمايندگی ولی فقيه، مرکز تحقيقات اسلامی

سایر نویسندگان : نويسنده:شیرودی، مرتضی

تعداد صفحات : 184ص.

موضوعات مرتبط : استراتژی نظامی - دفاع ملی - سیاست نظامی