توحید از دیدگاه آیات و روایات (2)

زبان : فارسی، عربی

ناشر : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزش های عقيدتی سياسی

سایر نویسندگان : نويسنده:کریمی، جعفر

تعداد صفحات : 144ص.

موضوعات مرتبط : توحید - شیعه - اصول دین - راهنمای آموزشی