سیری در آیات جهاد

زبان : فارسی

ناشر : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمايندگی ولی فقيه، پژوهشکده تحقيقات اسلامی

سایر نویسندگان : نويسنده:تقی زاده اکبری، علی

تعداد صفحات : 120ص.

موضوعات مرتبط : جهاد در قرآن