امامت و رهبری

زبان : فارسی

ناشر : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزش های عقيدتی سياسی

سایر نویسندگان : نويسنده:گروهی از نویسندگان

تعداد صفحات : 127ص.

موضوعات مرتبط : اسلام و دولت - امامت - رهبری (اسلام) - ولایت فقیه