امامت از دیدگاه عقل و نقل

زبان : فارسی

ناشر : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزش های عقيدتی سياسی

سایر نویسندگان : نويسنده:کریمی، جعفر

تعداد صفحات : 152ص.

موضوعات مرتبط : امامت - امامت - احادیث