منظومة ابن الأعسم في المأکل و المشرب

زبان : عربی

ناشر : آستان قدس رضوی، بنياد پژوهشهای اسلامى

سایر نویسندگان : نويسنده:اعسم، محمد علی بن حسین - مصحح:انصاری، محمد رضا عبد الامیر

تعداد صفحات : 43ص.

موضوعات مرتبط : شعر عربی - قرن 19م.

کتاب "منظومة ابن الأعسم في المأکل و المشرب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲

کتابخانه تخصصی فقه

کتابخانه ای تخصصی با بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب و رساله فقهی

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان