شیوه های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟

زبان : فارسی

ناشر : دليل ما

سایر نویسندگان : نويسنده:سند، محمد - محقق:کاشانی، حسن

تعداد صفحات : [131]ص.

موضوعات مرتبط : حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق. - سوگواری‏ها - سوگواری‏ها - نقد و تفسیر