الشعایر الدینیه

زبان : عربی

ناشر : دار الغدير

سایر نویسندگان : نويسنده:سند، محمد - محقق:حكيم، جعفر

تعداد صفحات : 143ص.

موضوعات مرتبط : حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق. - سوگواری‏ها - فتواها - شعایر و مراسم مذهبی